Zespół Archiwum:

dr Piotr Filipkowski - kierownik Archiwum
dr hab. Hanna Palska
mgr Danuta Życzyńska - Ciołek

Stali współpracownicy:
mgr Magdalena Bielińska
dr Marta Karkowska
mgr Maciej Melon
dr Justyna Straczuk

Adres email: adj@ifispan.waw.pl

tel. (22) 657 28 69, (22) 657 29 52

Adres:

Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN
ul. Nowy Świat 72, pok. 239
00-330 Warszawa