Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko Telefon
Miejscowość Kod pocztowy
Ulica i numer Adres e-mail
Nazwa zbioru
Instytucja realizująca projekt lub jego charakter w przypadku projektów indywidualnych
Kierownik/koordynator projektu Czas realizacji projektu
Krótka charakterystyka zbioru
Wartość archiwizacyjna zbioru (dlaczego Państwa zdaniem powinien zostać zarchiwizowany w ADJ)
Format danych i rozmiar zbioru (np. kasety, pliki mp3, dokumenty; orientacyjna ilość)
Uwagi